top of page

SOLARNI SISTEMI ZA NAPAJANJE DVIGAL IN OSTALIH POTROŠNIKOV V ZGRADBIV podjetju SUS imamo inovativne rešitve za alternativno napajanje dvigal. Rešitve so zasnovane tako, da se integrirajo v napajalni sistem zgradbe in tako lahko služijo tudi za napajanje ostalih potrošnikov. Ponujamo dva koncepta rešitve. Prva rešitev je hibridni sistem, kjer se solarni sistem poveže z obstoječim napajanjem v zgradbi. Pri tej rešitvi alternativni vir energije pokriva do 80 % potrošnje električne energije za dvigalo, lahko pa višek energije uporabljamo tudi za ostale potrošnike. Druga rešitev je avtonomni vir napajanja s solarnim sistemom. Tu je avtonomija sistema glede na mikrolokacijo tudi do tri dni. Tudi tu lahko električno energijo uporabimo za ostale električne potrošnike. ​Rešitev uporabe solarne energije za napajanje dvigal je dobra zaradi več razlogov: -Znižanje stroškov za električno energijo -Področja z nestabilno in občasno napajalno napetostjo -Področja kjer napajalne napetosti sploh ni Količina solarne energije je različna po posamezni področjih zemlje. Generalno gledano so količine sevanja solarne energije na zemlji sledeče:


Naši sistemi so pripravljeni za področja, kjer je letno sevanje solarne energije 2000 kWh/m2 Na zahtevo pa lahko pripravimo tudi sisteme, ki bodo ustrezali višjim ali nižjim stopnjem sevanja. ​ZGRADBA SISTEMA

Opis gradnikov sistema: 1 Solarni moduli 2 DC stikalni blok 3 regulator polnjenja akumulatorjev 4 DC stikalni blok 5 akumulatorji 6 razsmernik

Opis delovanja sistema Pri vseh sistemih je osnova delovanja enaka. Sončna energija se na sončnih celicah pretvarja v električno in potem preko inteligentnih regulatorjev polni akumulatorje. Za zagotavljanje varnosti so med sončnimi paneli in regulatorji ter med regulatorji in akumulatorji vgrajeni stikalni bloki s pretokovno zaščito. Akumulatorji so priklopljeni na tri samostojne razsmernike kateri proizvajajo trofazno izmenično napetost 3 x 400 V 50 Hz ki se uporablja kot napajalna napetost za dvigalo. Hibridni sistemi Hibridni sistem je povezan tudi na dovod električne energije. Sam sistem je manjši in nudi krajši čas avtonomije. Predviden je za področja kjer dovod električne energije obstaja a so pogosti izpadi električnega napajanja ali pa dovodna napetost niha.

Avtonomni sistemi ​Avtonomni sistem je povsem samostojen sistem za napajanje dvigala oziroma tudi drugih električnih porabnikov. Konstruiran je tako, da ima najmanj dva dni avtonomije pri načrtovani porabi električne energije. Avtonomne sisteme uporabimo na področjih kjer napajalna napetost ne obstaja oziroma želimo popolnoma neodvisno delovanje naprav od napajalne napetosti.

Tabela dvigal, ki so lahko priključena na napajalne sisteme ​OPIS POSAMEZNIH SISTEMOV HIBRIDNI SISTEM 8 kW - SPHS 8000 1h delovanja 8 kW + 2h stand by operation 800W Vršna moč ( peak power ) 3.675 kWp Skupna kapaciteta ( capacity ) 300 Ah / 48V HIBRIDNI SISTEM 16 kW - SPHS16000 1h delovanja 16 kW + 2h stand by operation 800W Vršna moč ( peak power ) 3.675 kWp Skupna kapaciteta ( capacity ) 500 Ah / 48V AVTONOMNI SISTEM 8 kW - SPAS 8000 Dva dni avtonomije Vršna moč ( peak power ) 11.075 kWp Skupna kapaciteta ( capacity ) 1600 Ah / 48V AVTONOMNI SISTEM 16 kW - SPAS 16000 Dva dni avtonomije Vršna moč ( peak power ) 18.375 kWp Skupna kapaciteta ( capacity ) 2300 Ah / 48V

10 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page