top of page

Garancija

Dolgoletne izkušnje, visokokakovostni materiali in temeljita izdelava so od nekdaj ključ do ugleda podjetja Pirnar. Z veseljem jamčimo za naslednje garancijske storitve.

5 let

Dolgoletne izkušnje, visokokakovostni materiali in temeljita izdelava so od nekdaj ključ do ugleda podjetja Pirnar. Z veseljem jamčimo za naslednje garancijske storitve.

2 leti

Dolgoletne izkušnje, visokokakovostni materiali in temeljita izdelava so od nekdaj ključ do ugleda podjetja Pirnar. Z veseljem jamčimo za naslednje garancijske storitve.

3 leta

Dolgoletne izkušnje, visokokakovostni materiali in temeljita izdelava so od nekdaj ključ do ugleda podjetja Pirnar. Z veseljem jamčimo za naslednje garancijske storitve.

Predpogoji za uveljavljanje garancijskih zahtevkov

 • Redno in pravočasno vzdrževanje izdelkov po navodilih proizvajalca.

 • Predložitev računa in garancijskega lista, v katerem je naveden opis napake ter informacije o uporabniku in objektu, za katerega se reklamacija uveljavlja (naslov objekta, telefonska številka uporabnika, št. računa).

 • Garancijski rok začne teči z dnem predaje izdelka kupcu. S podpisom zapisnika o prevzemu blaga in storitev oziroma dobavnice je kupec seznanjen z vsebino garancijskega lista.

 • Po preteku garancije zagotavljamo vzdrževanje nadomestnih preklopnih aparatov v skladu z zakonsko določenimi roki.

 • Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki originalu, so pa primerljivi in imajo isto funkcijo kot original.

 • Vsi zahtevki kupca za odpravo napak, ki so bile povzročene s strani tretje osebe, so brez pisnega soglasja proizvajalca, izključeni iz garancije.

 • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 • Je izvajalec servisa odziven?
  Izjemnega pomena je, da preverite, ali je izvajalec na razpolago 24/7 podjetju SUS nujne primere rešujemo 24/7 ur dnevno, sedem dni v tednu, tudi ob praznikih. Samo lahko preverite, kdaj bo serviser pričel s popravilom, tudi v primeru, da pride do okvare na dvigalu v nedeljo ob štirih zjutraj. Lastno skladišče nam omogoča hiter dostop do nadomestnih delov.
 • Je izvajalec servisa strokovnjak in ustrezno izkušen?
  Večletne izkušnje SUS serviserjev pričajo o njihovi strokovnosti, preciznosti in kakovosti servisiranja dvigal. Pozanimajte se, koliko dvigal ima serviser, s katerim se dogovarjate za sodelovanje, že v servisu. Podjetje SUS uspešno posluje že 56 let, trenutno servisiramo 2320 dvigal.
 • Koliko serviserjev je potrebnih za servis enega dvigala?
  Serviserji podjetja SUS so izurjeni za individualno opravljanje servisa. V vsakem trenutku vam lahko na pomoč priskoči eden izmed 21 izkušenih serviserjev, komercialna služba pa vam prihrani dragoceni čas in skrbi glede administrativnih zadev.
 • Ali ima izvajalec servisa ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno?
  Pri pravičnem podjetju morajo biti stroški konkurenčni in razumni. Nekateri ljudje so presenečeni, ko izvejo, da morajo svoja dvigala popolnoma servisirati, dejstvo pa je, da ta oprema premika bodisi vaše ljubljene bodisi vaše stranke, zato je potrebna posebna skrb za zagotovitev, da varnost ne bo problem.
 • Ali izvajalec servisa zagotavlja vrhunsko kakovost storitve?
  Pred odločitvijo za izbiro izvajalca servisiranja dvigal preverite, ali ima ta na spletnih straneh objavljene certifikate za opravljanje tovrstne storitve. Podjetje SUS kakovost storitev dodatno potrjuje s certifikatom kakovosti ISO9001:2015, certifikatom za servisiranje dvigal in tekočih stopnic EN13015 ter platinasto odličnost 2022. Več o SUS certifikatih.
bottom of page